Symposium
Atılım University is celebrating its 20th anniversary 


INTERNATIONAL SYMPOSIUM

Culture and Communication in Anatolia: Past, Present and Future
June 15-17, 2016 |  Atılım University, Ankara, TurkeyRESEARCH PAPERS PROGRAM

 

JUNE 16 2016

 FIRST SESSIONS: 15:30 - 17:00

    Session A

    Place: Engineering Faculty, Room no: 1020

       Chairperson: Doç. Dr. Hayriye Özen

       Prof. Dr. Tuğba Asrak Hasdemir ve Arş. Gör. Selçuk Çetin, 2000'li Yıllar ve Türkiye'de Medyanın Halleri: Normlar ve Olgular

       Doç. Dr. Hüseyin Çelik, Neoliberal İletişim Politikaları Çerçevesinde Yeni Taktikler, Yeni Oluşumlar:
Türkiye’de 2000’li Yıllar Sonrası Medya

       Prof. Dr. Ömer Özer, Medyanın İdeolojik Şiddeti: Türkiye’deki Medyadan Araştırmalarla Gelen Örnekler

       Arş. Gör. Hülya Eraslan, Osmanlı Topraklarında Terör: 1896 Osmanlı Bankası Baskını

       Araş. Gör. Ceren Saran, Toplum, Kültür, Gazete: Agos Üzerine Bir İnceleme

    Session B

    Place: Engineering Faculty, Room no: 1022

       Session chairperson: Yard. Doç. Dr. Gürsan Şenalp

       Fatih Özutku ve Hakan Uğurlu, Sosyal Medyada Mekan ve Mobilite Bağlamında İletişimin Değişen Yönü

       Nabeel Iqbal ve Tehreem Mubasher, Snapchat, Hype and Concerns in Pakistan

       Öğr. Gör. Emine Kılıçaslan,Siyasal İletişim Açısından Sosyal Medyanın Önemi

       Doç Dr. Hasan Fürkan Çubukçuoğlu, Kaynak Mobilizasyonu Kuramında Sosyal Medya ile Kolektif Kimliğin Oluşturulması:
“Teröre Hayır Kardeşliğe Evet” Hareketi

       Yrd. Doç. Dr. Mehmet Işık, Göçerlerde İletişim ve Medya Araçlarını Kullanım Alışkanlıkları: Koçerler Üzerine Bir Alan Araştırması


JUNE 16 2016

 SECOND SESSIONS: 17:15 - 19:00

    Session A

    Place: Engineering Faculty, Room no: 1020

       Session chairperson: Yrd. Doç. Dr. Deniz Tansel İliç

       Prof. Dr. Ruhdan Uzun, “Havuz”da Boğulan Gerçeklik: Bir Yapısal Şiddet Biçimi Olarak Türkiye’de Sansür

       Murat Dural, On Cultur Industry and Osman Pazarlama: A Coincidental Success Myth from Workshop
in Neighborhood to Transnational Company

       Asude Ünsal, Gazete Haberleri Bağlamında 13 Mart 2016 Tarihli Ankara Terör Saldırısı

       Özgür Özköylü, Kültür Endüstrisi Bağlamında Belgesel Sinema ve Sabahattin Eyuboğlu Sineması

       Serra Erdem, Sinema’nın Başkent Serüveni

       Yrd. Doç. Dr. Şakir Eşitti, Kültürel Mücadele Alanı Olarak Çizgi Filmler: Caillou ve Pepee İsimli Çizgi Filmlerin Karşılaştırılması


    Session B

    Place: Engineering Faculty, Room no: 1022

       Session chairperson: Yard. Doç. Dr. Elif Sönmez

       Prof. Dr. Gülcan Seçkin, Gündelik Yaşamın Diyalektiği ve Statüsünü Yitiren Dil Pratikleri

       Arş. Gör. Mehtap Uyar ve Prof. Dr. Tuğba Asrak Hasdemir, Çocuk Kitaplarında Bir Şehrin İzini Sürmek:
Ankara’nın Çocukluğundan Çocukluğun Ankarası’na

       Yrd. Doç. Dr. Hadiye Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamelerinde Ankara Vilayeti (1925-1927)

       Arş. Gör. Recep Volkan Öner, Doğru Soruyu Sormak: “Şehir Nedir”den Mekân-Zaman Diyalektiğine

       Doç. Dr. İsmail Arda Odabaşı, II. Meşrutiyet Döneminde Süreli Yayınların 10 Temmuz Özel Sayıları ve Ankara
Vilayet Gazetesinin 1910-1911 Nüsha-i Fevkaladesi

       Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze, Kıbrıslı Türklerin Tüketim Alışkanlıklarının Değişim ve Dönüşümünde
Gazete Reklamlarının Etkileri: 1946-1948


JUNE 17 2016

 SESSIONS: 16:30 - 18:30

    Session A

    Place: Engineering Faculty, Room no: 1020

       Session chairperson: Prof. Dr. Özcan Yağcı

       Gülsüm Şimşek, Anadolu’da Kimlik kültürünün değişiminde Küreselleşmenin Rolü:
Örnek Olay İncelemesi Osmaniye Karatepe Kilimleri

       Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Çalışır, İletişim ve Kişilerarası İletişim Alanında Söylenen Atasözleri Üzerine Bir Analiz

       Yrd. Doç. Dr. Ayşad Güdekli, Hüseyin Yaşa ve Meryem Akkurt, Erkekliğin Yeniden İnşası Üzerinden Göstergebilimsel Bir Analiz:
Toyota Hilux Reklamı Örneği

       Doç. Dr. Özgür Sarı, Günümüz Ankarasında Göç ve Kültürel İletişim:Libyalı Göçmenler ve Dikmen Örneği

       Prof. Dr. Hüseyin Köse ve Arş. Gör. Bahar Balcı, Ankara’da Kent ve Psişik Yaşam: “Psikocoğrafya” Kavramı Açısından Bir Analiz

       Dr. Eminalp Malkoç, Yeni Başkent Ankara’nın Hızlı Treni, İlk Uçak Seferleri ve Telsiz Telefon Hattının Kuruluşu

    Session B

    Place: Engineering Faculty, Room no: 1022

       Session chairperson: Prof. Dr. Nazmiye Erdoğan

       Danada Dosti, Turkish Culture and Communication challanges From the Perspective of Foreigners

       Prof. Dr. Emel Akça Baştürk ve Sinem Utanır, Kadınların Üretime Katılmasıyla Beypazarı’nda Değişen Hayat:
Kadın Emeğinin Sosyal ve Ekonomik Alanda Dönüştürücü Etkisi

       Prof. Dr. Özlen Özgen ve Eda Turancı, Gelenekselden Moderne Ağaç Sembolizmi: Kültürel Bir Unsur Olarak Ağacın
Popüler Kültür Açısından Analizi

       Doç. Dr. Çiğdem Tekin ve Öğr. Gör. Ergün Şimşek, Konutun Tarih Yolculuğunda Kültürün Kılavuzluğu: İlk Örnekler

       Öğr. Gör. Berna İleri, Yrd. Doç. Dr. Tülay Atay Avşar ve Öğr. Gör. Fulya Vatansever, The Transfer of Cultural Memory From One
Generation to the Next: The Story of the Silkworm Cocoon